Trích dẫn APA

Boule, M. (2011). Mob rule learning: Camps, unconferences, and trashing the talking head. Medford, N.J.: CyberAge Books.

Trích dẫn kiểu Chicago

Boule, Michelle. Mob Rule Learning: Camps, Unconferences, and Trashing the Talking Head. Medford, N.J.: CyberAge Books, 2011.

Trích dẫn MLA

Boule, Michelle. Mob Rule Learning: Camps, Unconferences, and Trashing the Talking Head. Medford, N.J.: CyberAge Books, 2011.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.